Vi välkomnar Håkan Johansson till ny styrelseordförande

Håkan Johansson har valts till ny styrelseordförande i 4Retail och efterträder därmed avgående Stig Högsta. Håkan är sedan tidigare styrelseledamot i företaget och är av styrelseakademin certifierad för styrelsearbete.

Han arbetar idag som konsult i egen rörelse och har innan dess en lång erfarenhet från ledande befattningar inom både detaljhandel och IT företag som utvecklar lösningar till detaljhandeln.

Vi välkomnar Håkan i rollen som styrelseordförande!